Contact Us | (123) 456-7891
ÇÖZÜMLERİMİZ

Uygulama Geliştirme Yazılım Hizmetleri:

En genel anlamda; Bilgisayar destekli ve Bilgisayar kullanılan ortamlarda kullanımı ve/veya hizmet ve üretimi kolaylaştırmak, hızlandırmak, arttırmak, zaman kayıplarını ve hatalarını en aza indirmek, oto kontrol ve otomasyonun etkinliğini arttırmak, kurum/Kuruluşların eğitici,öğretici,mesleki işlerin uygulamalarını kolaylaştırmak  ve bilgisayar sistemlerinin kullanım etkinliğini arttırmak amacıyla bilgi kayıt programları , özel uygulama programları , ticari programlar , bankacılık programları, her türlü resmi ve özel kuruluşlara ait konuları ile ilgili programların analiz,tasarım ve kodlanması  yapılarak  yazılması, yazılımlarının geliştirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Donanım Hizmetleri :

Firmamıza iletilen talepler doğrultusunda, günümüz teknolojileri ışığında,mümkün olan en uygun maliyetlerle ,en pratik ve aynı zamanda en güvenilir çözümleri üretmek,donanım hizmetlerinin ilkesidir .Bilgisayar sistemlerinin tanımlanması,platform bazlı sorunların çözümü,yazılım gereksinimlerine göre donanım otomasyonları,ağ kurulumları,donanım hizmetlerince sağlanan desteğin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.Bununla birlikte donanım hizmetleri,gelişmekte olan teknolojileri takip ederek,üretkenliğini ve çözümleyiciliğini sürekli olarak geliştirmektedir.Bu sayede mevcut problemlerin çözümü,mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri :

Danışmanlık hizmetlerinin amacı,bilişim teknolojilerine adım atmayı planlayan ya da bu sektördeki hedeflerini belirlemeye çalışan kurumlara çözümler üretmektir.Bu amaca yönelik olarak ,öncelikle kurumun ihtiyaçlarını inceleyen danışmanlık hizmetleri,kurumun amaçlarını ve bu sektördeki hedeflerini yine kurumla birlikte belirler.Yapılan çalışmaların kuruma doğracağı fırsatlar ayrıca değerlendirmeye alınır ve firma bu fırsatlardan en uygun olanına yönlendirilir.

Eğitim Hizmetleri :

Eğitim hizmetlerinin amacı,geliştirilen uygulamaların kullanılabilirliğini arttırmak ve bu sayede uygulama sonucu elde edilecek verimi arttırmaktır.Eğitim hizmetleri,alanında uzman ve ilgili alanlarda sertifika sahibi deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir.Bu hizmetler içerisinde örnek olarak “Informix”, “Oracle” ve aynı özellikte VTYS (Veri Tabanı Yönetim Sistemleri) gösterilebilir.Eğitimler ürün kurulumlarını ve otomasyonlarını kapsayabileceği gibi genel anlamda ürün kullanım esaslarını kapsar.

Bakım, Teknik Destek Hizmetleri :

Firmamız,uygulama geliştirme yazılım hizmetlerinin yanısıra,bakım ve teknik destek hizmetleri de sunmaktadır.Amaç,geliştirilen uygulamaların sürekli olarak işler halde tutulması ve gelişen teknolojilere adapte edilebilmesidir.Bu doğrultuda verilen hizmet,üretilecek çözümün pratik ve kalıcı olması esasına dayanır.Bakım ve teknik destek hizmetleri gerektiği noktalarda hizmeti alan firmanın da çözüm önerilerini değerlendirir ve çözüm bir grup çalışması sonucunda oluşturulur.Özetle, bakım ve teknik destek hizmetleri ,mevcut sorunlar çerçevesinde kendini geliştirir ve yönlendirir.